Organisatie

Vereniging ‘De Heerdt’ is opgericht in 1957. Het doel van onze vereniging is de exploitatie en instandhouding realiseren van het dorpshuis ten behoeve van het verenigingsleven in Oosterwolde. Wij hebben geen winstoogmerk en doen er alles aan om de lasten voor de aangesloten verenigingen zo laag mogelijk te houden. Bijna alle verenigingen in Oosterwolde zijn lid van vereniging ‘De Heerdt’.

Beheerder

Door de leden is er een bestuur benoemd die de taak heeft de exploitatie van het dorpshuis op een verantwoorde wijze vorm te geven. De dagelijkse uitvoering van de exploitatie is door het bestuur uit handen gegeven aan Janetta Terlouw (administratie/inkoop) Bert Kroneman is uw contactpersoon voor vragen en reserveringen en blijft de conciërgewerkzaamheden uitvoeren.

Bestuur

Het bestuur van vereniging ‘De Heerdt’ bestaat uit de volgende samenstelling:

- Alex Dickhof - Voorzitter
- Secretaris (deze functie is vacant)
- Wilbert van Norel - Penningmeester
- Evelien van der Meulen – Bonestroo - Bestuurslid personeelszaken / algemeen bestuurslid
- Henk van Os - Interim Bestuurslid personeelszaken en begeleiding nieuwbouw